Odchod z:

Odchody vlaku TRAM sa môžu z technických dôvodov zmeniť. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné nedorozumenia.

Bratislava » Viedeň - 18.10.2018

05:38

08:38

11:38

14:38

17:38

22:38

Ongoing exhibitions

20. 6. - 30. 11.

Social design + Soft Norm

Spolupráca platformy SOFT NORM (Vysoká škola výtvarných umení, Martin Piaček) a ateliéru Social design (Angewandte Kunst Wien, Brigitte Felderer) 20. jún/ streda 2018 otvorenie od 18.00 do 20.00 Westbahnhof, nástupište 1, Viedeň Projekt TRAM zameraný na metaforické aj fyzické spájanie Viedne a Bratislavy predstavuje výstavu študentov dvoch umeleckých akadémii - Universität für angewandte Kunst Wien a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Výsledky semestrálnej spolupráce predstavia poslucháči ateliérov Brigitte Felderer - Social Design Arts as Urban Intervention a Martina Piačeka - platforma Soft Norm. vystavujúci umelci: Gabriela Halás, Magdalena Hubauer, Sebastián Komáček, Stano Krajči, Juraj Mydla, Martin Piaček, Lukas Weithas, Anne Zühlke Projekt Wagon Wide Web Magdaleny Hubauer, Lukasa Weithasa a Anny Zühlke zbiera zážitky z cestovania pravidelných cestujúcich (tzv. pendlerov) na trase medzi dvoma hlavnými mestami dvoch krajín - Bratislavou a Viedňou. Ich zážitky budú publiku sprístupnené participatívnou formou digitálneho umeleckého diela. prejekt nájdete online aj tu Kto sú “pendleri”? Prečo vlastne musia tak často prekračovať hranice štátov? Projekt Wagon Wide Web inštaluje do reálneho priestoru vagóna vagón virtuálny. Digitálna platforma vám umožní pozrieť sa z vtáčej perspektívy na vagón so 44 sedadlami a časťou na uskladnenie bicyklov. Pasažieri tak môžu nájsť svoje miesto, sledovať ho, alebo nadviazať na príbeh ich sedadla, a to svojimi komentármi k zvukovým nahrávkam alebo môžu rozpovedať svoj vlastný príbeh formou hlasových správ, textov alebo fotografií. Príbehy pravidelných cestujúcich si je možné vypočuť, pozrieť a zdieľať. Výsledkom bude cestovný denník, ktorý neustále rastie a obmieňa sa, ako taká pohyblivá pamäť, ktorú bude možné zhodnotiť po ukončení projektu. Od júla do novembra bude Wagon Wide Web prístupná pre cestujúcich. Kód a návrh digitálnej platformy Wagon Wide Web je od Helen Stefanie Schneider. + Nielen láska ide cez žalúdok. Pulzujúce tunely tráviacich traktov uvádzajú do pohybu jedincov, spoločnosti, ekosystémy i globálnu klímu. O jedle zvykneme uvažovať hlavne ako o chutnom alebo nechutnom. Dnes je však pre mnohých prvým chodom zdieľanie fotografie svojho jedla na sociálnych sieťach. Ľudia kladú, čím ďalej tým viac dôraz aj na to, ako jedlo vyzerá. Podľa nás je však dôležité otvárať aj ďalšie možné spôsoby nahliadania na jedlo. Ako má to, čo jeme dopad na naše zdravie? Odkiaľ pochádzajú suroviny a odkiaľ recepty? Kto nám to jedlo pripravuje? Sú títo ľudia za svoju prácu adekvátne ohodnotení? Aký sociálny status má človek pripravujúci jedlo? Aký dopad má to čo jeme na transformáciu globálnej spoločnosti a planéty? Transdelicious je kolaboratívny projekt, na ktorom participovali Gabriela Halás, Sebastian Komáček, Stanislav Krajči, Juraj Mydla a Martin Piaček. Pozostáva z fotografií jedál pre nás možno ešte stále exotických kuchýň. Dochádzanie za prácou, obživou na trase BA-WIE, WIE-BA je teda konfrontované s vidinou lepšieho života prisťahovalcov pricházajúcich do nášho regiónu. Pre mnohých sa zárobkovým modelom stáva práve príprava tradičného jedla ich domoviny. Fotografie jedál sú doplnené hashtagmi, vychádzajúcimi z platformy Instagram, ktorých poézia ešte širšie rozvíja tému jedla. SOFT NORM*: Od historického vedomia po občiansku uvedomelosť vo vizuálnom umení je hybridný kurz umenia pre študentov vizuálneho umenia. Zameriava sa na vývoj občianskej identity s pomocou historiografie, histórie umenia, teórie umenia a súvisiacich spoločenských a politických prednášok. Okrem toho, kurz predstaví umelecké postupy, ktoré sú ovplyvnené historickými a spoločenskými vedami. Účastníci kurz ukončia praktickým výcvikom umeleckého výskumu. Kurz vznikol s cieľom podnietiť občiansky aktivizmus a použitie nových umeleckých a aktivistických postupov. Veríme, že to je možné dosiahnuť uvedením interdisciplinarity, v rámci ktorej hosťujúci prednášajúci prednesú teoretické prednášky s odbornými metódami, ktoré budú doplnené o praktický výcvik prednášajúceho. Doplnkové prednášky pomôžu prepojiť teóriu s praxou. Študenti si tiež budú môcť vytvoriť vlastnú definíciu aktivizmu a experimentovať s rôznymi prístupmi (od najradikálnejší po umiernenejšie). Hosťújúci prednášajúci zaistia vstup súčasného diskurzu a interdisciplinaritu nad rámec stáleho vzdelávacieho plánu VŠVU v Bratislave. Social Design Studio zabezpečuje projekty kolektívnej práce, v rámci ktorých vzájomne prepájame zážitky, poznatky a kontakty nás všetkých, aby sme s nimi mohli narábať a uvažovať o nich s ohľadom na náročnú situáciu mestského osídľovania a spoločenské zmeny. Naše projekty sa nedajú vždy nazvať umeleckými dielami, preto často radšej hovoríme o umeleckom úsilí, ktoré spoločnými akciami a vzájomným plánovaním čelí spoločenským podmienkam. Metódy našej práce charakterizujú voľné štruktúry, interdisciplinárne inovácie, kolektívna snaha, odvaha v praxi a teoretické riziká a nakoniec aj množstvo trpezlivosti s procesom a počas neho. Naše kultúrne a spoločenské zázemia sú inšpiratívne odlišné, obsah našich poznatkov je rôzny a vzájomne sa dopĺňa a tak presadzujeme skutočné projekty vo voľnom rámci univerzitného programu. Ako sociálni dizajnéri striedame rôzne úlohy, pomáhame, podporujeme a konáme, vždy pripravení vstúpiť do diania. Angažovanosť jednotlivcov, schopnosť vytvárať neočakávané prístupy, empatické uvažovanie a ochota konať bez zaváhania sú nepochybne osobné požiadavky na študentov, ktorí sa plánujú zapísať na tento magisterský program. V programe Social Design Studio sa solidarita považuje za spoločensko-politickú kategóriu, ktorá si vyžaduje reakcie nad rámec vžitého myslenia. Cieľom je podnietiť prehodnocovanie a vytváranie nových nápadov, ktoré môžu viesť k zmenám v spoločnosti. Vo všetkých projektoch a spoluprácach sa prejavuje jednoznačný záujem o uplatnenie aktívneho a kritického vplyvu na spoločnosť. V skratke a vždy: Odmietame obchádzať budúcnosť!

19. 2. - 30. 11.

Flipbooks on tour!

Cestujúcich na trati Viedeň – Bratislava čaká nevšedný umelecký zážitok. 12 umelcov z Rakúska, Slovenska a ďalších krajín sa pustilo do vytvorenia knižky s obrázkovými príbehmi, ktoré ožívajú rýchlym prelistovaním, tzv. flipbook. V týchto knižočkách nájdete krátke série obrázkov o cestovaní, prichádzaní a pokračovaní v jazde. Má to svoje čaro, sedíte vo vlaku a zároveň listujete obrázkovou knižkou, pričom rýchlosť a rytmus jednotlivých sérií sa určia samé. Krátke filmy podnecujú fantáziu a nabádajú divákov, aby v príbehoch pokračovali vo vlastnej hlave. Umelci: Martin Bruner aka „Sombreo“, Bettina Egger (A) , Wolfgang Matzl (A) , Edith Stauber (A), Herbert Stöger (A) + Alina Staicu (RO), Eggy und Jacky A), Daniela Krajcova (SK), Thomas Kriebaum und Sohn (A), Sibylle Vogel (A), Igor Przybylski (PL), Lote Vilma Vītiņa (LV) Kurátor: Gottfried Gusenbauer (A) https://youtu.be/aodR3B5GxEE

16. 5. - 30. 11.

výstava / Connections

Medzinárodná výstava v koncepcii Curatorial Studies Institiute.   Výstava Connections je o spájaní. Človeka cestujúceho vo vlaku s umením, ale aj miest, krajín a ľudí navzájom. Vlak postupne pretvárame na galériu. Vizuálnych umelcov sme pozvali vytvoriť umelecké diela, ktoré by vás odpútali od každodennosti a všednosti cestovania. Chceme s vami hovoriť o cestovaní, o práci, za ktorou cestujete, o migrácii, o témach, ktoré nás spájali v minulosti, aj o spoločnej budúcnosti. Pozývame vás stať sa súčasťou intelektuálnej hry, pozývame vás kriticky sa zamyslieť nad tým, kto sme a kam smerujeme.   vystavujúci autori: Dano Dida, Alena Foustková, Oto Hudec, Deana Kolenčíková, Daniela Krajčová, Kundy Crew, Otis Laubert, Stano Masár, migrantas.org, David Reitšpís, Magda Stanová, Ivana Šáteková, Tomáš Vaněk   kurátor: Juraj Čarný   produkcia / : Dano Dida produkcia vernisáže : Martina Ivičič grafický dizajn: Stano Masár PR: Mirka Ábelová viac o vystavených dielach Pri vstupe do vlaku vás privítajú fotografie zvončekov z obytných domov vo Viedni a Bratislave.
Alena Foustková sa vo svojej tvorbe dlhodobo venuje problematike cudzincov a utečencov a vo svojom aktuálnom projekte rozmýšľa, koho by ste si ne/priali za suseda. Tomáš Vaněk do vlaku rozmiestnil viacero (nasprejovaných) bezpečnostných kamier, ktoré budú dohliadať na zvýšenú bezpečnosť cestujúcich aj výstavy samotnej. Priestory vagóna “doplnil” aj o niekoľ ko elektrických zástrčiek. Otis Laubert sa rozhodol spríjemniť vám cestu originálnou ponukou jedál fiktívneho jedálenského vozňa. Počas vernisáže aj niekoľkokrát počas roka vo vlaku TRAM vytvorí aj lôžkový vozeň. Stano Masár vystavuje sériu zlatých piktogramov. Vo vlaku nájdete 10 najdrahších umeleckých diel v histórii napríklad od Paula Gaugina, Vincenta van Gogha, Pabla Picassa, Paula Cézanna, alebo Gustáva Klimta.
Na sedadlách nájdete jeho poetický rezervačný systém pre cestovateľov v čase, mýtických hrdinov, sny aj idei. V rezervačných foldroch pripravil cestovné lístky, ktorými vás pozýva na poetickú prechádzku z Viedne, alebo Bratislavy cez stanicu Poézia do stanice Oblaky, cez Ticho do Snov, cez Meditáciu do Štastia, ale aj cez Hoax na konečnú Totalita. V rezervačných foldroch nájdete aj nálepky aktivistickej skupiny Kundy Crew. Ich námetom je výšivka s textom “Nie som rasista, ale ...”, v originále “I am not racist butt”. Cestovné lístky aj nálepky si z môžete odniesť ako suvenír. Argentínsko-nemecká skupina migrantas.org vystavuje sériu žltých piktogramov citlivo reflektujúcich problematiku imigrácie a utečeneckej krízy. Jeden zo žltých piktogramov pripravili aj ako pohľadnicu, ktorú si môžete odniesť domov. Sociálna architektka Daniela Krajčová sa zamerala na opatrovateľky, pravidelne cestujúce za prácou do Rakúska. Koláž textov, portrétov a významných viedenských pamiatok v ktorých sa záhadne ocitajú predmety denne používané opatrovateľkami pri ich záslužnej práci. Oto Hudec v rámci svojho sociálneho projektu pozval skupinku detí zo známeho sídliska Luník IX. v Košiciach na fascinujúci trojdňový výlet do Viedne, ktorého výstupom bude sprievodca pripravený samotnými rómskymi deťmi. Ivana Šáteková umiestnila vo vlaku pečiatku. Keď ju nájdete, budete si môcť vytvoriť a odniesť originál jej grafiky kriticky komentujúcej slovenský folklór. Dano Dida vám vo svojej participatívnej inštalácii umožňuje hrať sa s históriou stredoeurópskeho regiónu - rozdeľovať a opätovne spájať Rakúsko – Uhorsko a Česko – Slovensko. Magda Stanová vo svojich kresbách na stolíkoch vagóna komentovala nevšedné zážitky umelkyne - cestovateľky. Spolu s ňou sa môžete vybrať do Benátok, Zürichu, Lugana, na Devín, ale aj do New Yorku a ďalších miest. Deana Kolenčíková vystavuje projekt, ktorý pôvodne prihlásila do súťaže na Train Cover Project umeleckého vlaku TRAM. Aj keď vo finále zvíťazila poľská autorka Marta Kopyt, Deana sa umiestnila na 2. mieste. Dnes vystavuje inštaláciu nemecko-slovenského slovníka, nájdete ho na najrôznejších skrytých miestach vo vlaku. David Reitšpís vytvoril sériu piktogramov pre zástavky pôvodnej historickej Viedenskej električky, ktorá od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu a inšpirovala vznik projektu TRAM.

25. 9. - 16. 1.

Nicole Six / Paul Petritsch

Haus der Geschichte Österreich & TRAM pozývame na otvorenie výstavy Lost and found Nicole Six / Paul Petritsch vernisáž: September 25, 10.00-12.00 Wien Westbahnhof Existoval vo vašom živote predmet, alebo objekt, ktorý vám bol blízky natoľko, že ste sa ho nechceli nikdy vzdať? Bol pre vás natoľko významný, že by mal zostať skrytý v trezore, alebo patriť do zbierok vašeho vlastného múzea? A mali ste to nešťastie, že ste o uvedený predmet prišli, stratili ho, alebo vám ho niekto jednoducho ukradol? Ak áno, ste tu správne. Ak nie tiež. Vitajte na výstave Lost and Found, ktorú pre umelecký vlak TRAM pripravila umelecká dvojica Nicole Six & Paul Petritsch. Autori charakteristický svojím citlivým prístupom k okoliu pracujúci v oblasti site-specific a kontext-sensitive inštalácie. Vo Viedni vzniká v týchto dňoch nové múzeum - Haus der Geschichte Österreich, v ktorom významné predmety z vašej minulosti možno nájdete. Ak nie, môžete sa vždy obrátiť na straty a nálezy. Nicole Six & Paul Petritsch vystavujú predmety zo strát a nálezov z vlakov a staníc v nenápadnej konfrontácii so zbiekotvornými predmetmi. Na jednej strane predmet, ktorý sa niekomu stratil a možno už nikdy nenájde zmysel svojho života, na druhej strane zbierkotvorný predmet, chránený zákonom, zamknutý v depozite múzea vo viedenskom Hofburgu. Predmet, ktorý stratil svojich majiteľov aj svoj príbeh, versus muzeálny exponát so zdokumentovanou históriou. Vygumovaná pamäť, versus pamätník doby, regiónu a ľudských osudov. Čo ste si dnes vo vlaku zabudli vy?