Program / Fero Király a Zuzana Žabková: Vracať sa naspäť odtiaľ kam idem

23. 5. / W»BA 18:16

23. 5. / BA»W 16:38

Ak sedím vo vlaku v smere jazdy sledujem budúcnosť. Ak sedím vo vlaku v protismere jazdy sledujem minulosť. Budúcnosť sa zmenšuje a minulosť narastá, alebo naopak. Momentálne ich mám pred sebou. Nedostrúhané ceruzky.V oboch prípadoch ide o spomaľovanie času, voči ktorému som v kľude.

Fero Király a Zuzana Žabková pripravili spoločnú zvukovo – tanečnú performance, ktorá prostredníctvom diletácie času prerozpráva jednu dlhú vagónovu báseň.Zuzana Žabková prepája performance, video a inštaláciu ako umelkyňa, tanečníčka, choreografka. Jej tvorba je silne autonómna a zároveň voľne prekračuje jednotlivé disciplíny. Čerpá z celej škály historických a súčasných repertoárov od literatúry, cez klasickú hudbu až po film, či choreografiu, ktoré integruje do ucelenej umeleckej praxe. Pracuje s tým čo znamená pozícia diváka a pohráva sa s priamočiarosťou, bezprostrednosťou, zraniteľnosťou a vystavením sa vo vzťahu k druhým a zdôrazňuje napätie medzi živou udalosťou a dokumentáciou. V roku 2017 sa stala víťazskou Ceny Oskára Čepana, v roku 2016 absolvovala danceWEB scholarship na medzinárodnom festivale ImPulsTanz vo Viedni pod vedením umelca Tina Seghala a program artist-in-residence v Triangle Arts Association, New Yorku. V roku 2015 absolvovala Salzburg Academy scholarship v Rakúsku (ERSTE Stiftung) a bola artist in residence v Meetfactory v Prahe. Momentálne pôsobí na Institute for Applied Theater Studies program Choreografie a performance v nemeckom Giessene u slovinskej filozofky Bojany Kunst. V rokoch 2010 – 2013 študovala tanečnú choreografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, počas ktorej absolvovala magistra umení v roku 2012 aj na Vysokej škole výtvarných umení, kde navštevovala Ateliér IN Ilony Németh. V roku 2013, keď bola zároveň finalistkou Ceny Oskára Čepana, získala medzinárodné ocenenie pre najtalentovanejších študentov výtvarných akadémií Essl Award.


Fero Kiraly (www.ferokiraly.com)

Fero Király je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave kde vyštudoval hru na klavír. Zaoberá sa hudobnými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciam súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný software a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním. Je autorom hudobného nástroja Zvukodrom (Soundring) určeného deťom a učiteľom hudby/hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje experimentálnu hudbu a hudobno-zvukové hry pre deti. Zbierka sa v ostatnom čase etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí. Okrem Clustru, ktorý je jeho domovským projektom, je súčasťou mnohých slovenských aj medzinárodných umeleckých platforiem ako VENI, Király&Žabková, Námestie Republiky, Dirt ensemble, Urban H., a iných.


program vznikol v spolupráci s Nástupište 1-12