Program / Festival Fjúžn

25. 4. / BA»W 16:38

25. 4. / W»BA 18:16

25. 4. / BA»W 10:38

25. 4. / BA»W 13:38

25. 4. / W»BA 12:16

25. 4. / W»BA 15:16

Živá [fjúžn] knižnica

Spoznajte príbehy “živých kníh” – ľudí, ktorí vám počas cesty priblížia svoje osobné skúsenosti. Svoje rôznorodé príbehy vám rozpovedia napríklad dcéra iránskych migrantov, žijúca na Slovensku, či antropológ, ktorý 30 rokov žil s amazonským kmeňom. V rámci festivalu [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s Eduma.

25. Apríl:

Cestujúci budú mať možnosť stretnúť a spoznať príbehy “živých kníh” priamo vo vlaku.

z Bratislavy 16:38

z Viedne 18:16

Počas celého dňa: video projekcia príbehov “živých kníh” v priestore “Chat Point”

Od 18.Apríla

Paralelná výstava príbehov vo vlaku – nájdete v druhom vozni.

Podujatie v rámci multižánrového a multikultúrneho festivalu [fjúžn].13. ročník prebieha v Bratislave 20.-27. apríla a jeho nosnou témou je dôvera. Festivalový program priblíži rôzne aspekty spojené s dôverou a jej odrazom vo vzťahoch k rozmanitosti na Slovensku. Festival organizuje Nadácia Milana Šimečku s cieľom spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cuzdincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu. www.fjuzn.sk