Program / Guadalupe Aldrete / performance

12. 9. / W»BA 15:16

12. 9. / BA»W 16:38

Guadalupe Aldrete


W >> BA 15:16

BA >> W 16:38

/v poslednom vozni súpravy


V rámci spolupráce s festivalom Transart Commnunication predstavíme niekoľko významných performerov. Ako prvé sa predstavili mexická umelkyňa Paola Paz Yee a Doris Steinbichler žije vo Viedni.


Guadalupe Aldrete pochádza z mexika, žije a pracuje vo Viedni. je tvorba bola prezentovaná v rôznych krajinách. Pracuje s rôznymi médiami, no dominuje najmä perfomance a video inštalácia. Jej pracovný postup je založený na vytváraní efemerálnych objektov, ktoré vytvára sama alebo so zapojením divákov do procesu. Diváci často zohrávajú hlavnú úlohu v jej inštaláciách, stávajú sa súčasťou, aktivovaním vopred navrhnutej dramaturgie či aktivovaním rôznych zariadení. Počas jej performance sprostredkúva divákom nielen vizuálny zážitok ale aj iné zmyslové vnímanie ako zvuk, váhu, vôňu alebo hmat.


www.lalanomada.com