Program / Jakub Pišek, Beata Kolbašovská _ Barcode DJ’s

6. 6. / BA»W 16:38

6. 6. / W»BA 18:16

Jakub Pišek, Beata Kolbašovská _ Barcode DJ’s / SK Multimediálna performancia


Za projektom Barcode DJ’s stoja slovenskí súčasní umelci Jakub Pišek a Beata Kolbašovská. Ide o live multimediálnu performanciu v obchode alebo na javisku. Recyklujú nástroje primárne určene pre uspokojovanie boha konzumu. Audiovizuálny výstup môže prechádzať cez agresívnu nelogickú spleť samplov až do ucelených štruktúr limitovaných počtom dostupného tovaru.

Každé balenie výrobku nájdete v supermarketoch po celom svete, nesie čiarový kód na identifikáciu na pokladni. Každý čiarový kód je jedinečný, takže každý výrobok môže mať rôznu individualitu. Projekt Barcode DJ používa tieto individuality výrobkov na ovládanie špeciálne vyrobeného softvéru založeného ako open source model. Cieľom je poukázať aj na problém s odpadom na celom svete.Projekt odprezentovali od Chicaga, Bilbao a Amorbach až po Košice. Vytvorili surreálne asociácie medzi zvukom pokladní a jednotlivými produktami, prinášajúc enviromentálny kontext na pozadí chaotických noisových mračien, podložených tvrdými beatmi.


http://kubriel.servus.at/index.php?s=barcodedjs

Jakub Pišek je absolventom nových médií v Košiciach, pod vedením nemeckej umelkyne prof. Anny Tretter. Vo svojej tvorbe používa techniku ako nosič, ale aj cieľ svojho záujmu. Namiesto opakovaného prezentovania starých diel sa špecializuje na tvorbu diela priamo na mieste, necháva vyniknúť génia loci, flexibilne reaguje na vzniknutú situáciu. Venuje sa videu, počítačovej grafike, interaktivite,i hudbe.

http://kubriel.servus.at/index.php?s=done

Beáta Kolbašovská absolvovala štúdiá nových medií pod vedením nemeckej umelkyne prof. Anna Tretter v Košiciach, zúčastnila sa stáže na Ecole des Beaux Arts v Bordeaux vo Francúzsku. Je umelkyňa s backgroundom vo fotografii a výskume percepcie, pracuje s využitím ironických a humorných situácií. Podie+ala sa na rôznych interaktívnych inštaláciách kalibrovaných pre špeciálny priestor a atmosféru určitej udalosti s citlivým sociálnym podtextom. Pracuje s videoartom, interaktívnymi a video inštaláciami, VJingom, preformance artom. Pominuteľné okamihy používa ore komunikáciu medzi umelcom a divákom. Je jednou z vedúcich skupiny Nano VJ, ktorá pracuje s experimentálnym videom, 3D mappingom, projekciami v reálnom čase, tiež spolupracuje s rôznymi nezávislými divadlami a umelcami. http://cargocollective.com/betakaroten