Program / Katarína Karafová: Viac menej rovná sa

18. 7. / BA»W 16:38

18. 7. / W»BA 18:16

Katarína Karafováv: Viac menej rovná sa

spolupráca Jozef Pavol Komiňák


Autorské performatívne čítanie o ženách, včelách, mužoch a trúdoch.

Katarína Karafová je absolventkou Ateliéru IN Ilony Németh na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka. Pracuje na rozhraní videa a filmu, dlhodobo sa zaoberá problematikou dokumentárnych stratégií vo vizuálnom umení, ale aj témami identity a rodu.