Program / Social design + Soft Norm

20. 6. - 17. 1.

Spolupráca platformy SOFT NORM (Vysoká škola výtvarných umení, Martin Piaček) a ateliéru Social design (Angewandte Kunst Wien, Brigitte Felderer)


20. jún/ streda 2018

otvorenie od 18.00 do 20.00

Westbahnhof, nástupište 1, Viedeň


Projekt TRAM zameraný na metaforické aj fyzické spájanie Viedne a Bratislavy predstavuje výstavu študentov dvoch umeleckých akadémii – Universität für angewandte Kunst Wien a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Výsledky semestrálnej spolupráce predstavia poslucháči ateliérov Brigitte Felderer – Social Design Arts as Urban Intervention a Martina Piačeka – platforma Soft Norm.


vystavujúci umelci:

Gabriela Halás, Magdalena Hubauer, Sebastián Komáček, Stano Krajči, Juraj Mydla, Martin Piaček, Lukas Weithas, Anne Zühlke


Projekt Wagon Wide Web Magdaleny Hubauer, Lukasa Weithasa a Anny Zühlke zbiera zážitky z cestovania pravidelných cestujúcich (tzv. pendlerov) na trase medzi dvoma hlavnými mestami dvoch krajín – Bratislavou a Viedňou. Ich zážitky budú publiku sprístupnené participatívnou formou digitálneho umeleckého diela.


prejekt nájdete online aj tu

Kto sú “pendleri”? Prečo vlastne musia tak často prekračovať hranice štátov? Projekt Wagon Wide Web inštaluje do reálneho priestoru vagóna vagón virtuálny. Digitálna platforma vám umožní pozrieť sa z vtáčej perspektívy na vagón so 44 sedadlami a časťou na uskladnenie bicyklov. Pasažieri tak môžu nájsť svoje miesto, sledovať ho, alebo nadviazať na príbeh ich sedadla, a to svojimi komentármi k zvukovým nahrávkam alebo môžu rozpovedať svoj vlastný príbeh formou hlasových správ, textov alebo fotografií. Príbehy pravidelných cestujúcich si je možné vypočuť, pozrieť a zdieľať. Výsledkom bude cestovný denník, ktorý neustále rastie a obmieňa sa, ako taká pohyblivá pamäť, ktorú bude možné zhodnotiť po ukončení projektu. Od júla do novembra bude Wagon Wide Web prístupná pre cestujúcich. Kód a návrh digitálnej platformy Wagon Wide Web je od Helen Stefanie Schneider.

+

Nielen láska ide cez žalúdok. Pulzujúce tunely tráviacich traktov uvádzajú do pohybu jedincov, spoločnosti, ekosystémy i globálnu klímu. O jedle zvykneme uvažovať hlavne ako o chutnom alebo nechutnom. Dnes je však pre mnohých prvým chodom zdieľanie fotografie svojho jedla na sociálnych sieťach. Ľudia kladú, čím ďalej tým viac dôraz aj na to, ako jedlo vyzerá. Podľa nás je však dôležité otvárať aj ďalšie možné spôsoby nahliadania na jedlo. Ako má to, čo jeme dopad na naše zdravie? Odkiaľ pochádzajú suroviny a odkiaľ recepty? Kto nám to jedlo pripravuje? Sú títo ľudia za svoju prácu adekvátne ohodnotení? Aký sociálny status má človek pripravujúci jedlo? Aký dopad má to čo jeme na transformáciu globálnej spoločnosti a planéty?

Transdelicious je kolaboratívny projekt, na ktorom participovali Gabriela Halás, Sebastian Komáček, Stanislav Krajči, Juraj Mydla a Martin Piaček. Pozostáva z fotografií jedál pre nás možno ešte stále exotických kuchýň. Dochádzanie za prácou, obživou na trase BA-WIE, WIE-BA je teda konfrontované s vidinou lepšieho života prisťahovalcov pricházajúcich do nášho regiónu. Pre mnohých sa zárobkovým modelom stáva práve príprava tradičného jedla ich domoviny. Fotografie jedál sú doplnené hashtagmi, vychádzajúcimi z platformy Instagram, ktorých poézia ešte širšie rozvíja tému jedla.

SOFT NORM*: Od historického vedomia po občiansku uvedomelosť vo vizuálnom umení je hybridný kurz umenia pre študentov vizuálneho umenia. Zameriava sa na vývoj občianskej identity s pomocou historiografie, histórie umenia, teórie umenia a súvisiacich spoločenských a politických prednášok. Okrem toho, kurz predstaví umelecké postupy, ktoré sú ovplyvnené historickými a spoločenskými vedami. Účastníci kurz ukončia praktickým výcvikom umeleckého výskumu. Kurz vznikol s cieľom podnietiť občiansky aktivizmus a použitie nových umeleckých a aktivistických postupov. Veríme, že to je možné dosiahnuť uvedením interdisciplinarity, v rámci ktorej hosťujúci prednášajúci prednesú teoretické prednášky s odbornými metódami, ktoré budú doplnené o praktický výcvik prednášajúceho. Doplnkové prednášky pomôžu prepojiť teóriu s praxou. Študenti si tiež budú môcť vytvoriť vlastnú definíciu aktivizmu a experimentovať s rôznymi prístupmi (od najradikálnejší po umiernenejšie). Hosťújúci prednášajúci zaistia vstup súčasného diskurzu a interdisciplinaritu nad rámec stáleho vzdelávacieho plánu VŠVU v Bratislave.

Social Design Studio zabezpečuje projekty kolektívnej práce, v rámci ktorých vzájomne prepájame zážitky, poznatky a kontakty nás všetkých, aby sme s nimi mohli narábať a uvažovať o nich s ohľadom na náročnú situáciu mestského osídľovania a spoločenské zmeny. Naše projekty sa nedajú vždy nazvať umeleckými dielami, preto často radšej hovoríme o umeleckom úsilí, ktoré spoločnými akciami a vzájomným plánovaním čelí spoločenským podmienkam. Metódy našej práce charakterizujú voľné štruktúry, interdisciplinárne inovácie, kolektívna snaha, odvaha v praxi a teoretické riziká a nakoniec aj množstvo trpezlivosti s procesom a počas neho. Naše kultúrne a spoločenské zázemia sú inšpiratívne odlišné, obsah našich poznatkov je rôzny a vzájomne sa dopĺňa a tak presadzujeme skutočné projekty vo voľnom rámci univerzitného programu. Ako sociálni dizajnéri striedame rôzne úlohy, pomáhame, podporujeme a konáme, vždy pripravení vstúpiť do diania. Angažovanosť jednotlivcov, schopnosť vytvárať neočakávané prístupy, empatické uvažovanie a ochota konať bez zaváhania sú nepochybne osobné požiadavky na študentov, ktorí sa plánujú zapísať na tento magisterský program. V programe Social Design Studio sa solidarita považuje za spoločensko-politickú kategóriu, ktorá si vyžaduje reakcie nad rámec vžitého myslenia. Cieľom je podnietiť prehodnocovanie a vytváranie nových nápadov, ktoré môžu viesť k zmenám v spoločnosti. Vo všetkých projektoch a spoluprácach sa prejavuje jednoznačný záujem o uplatnenie aktívneho a kritického vplyvu na spoločnosť. V skratke a vždy: Odmietame obchádzať budúcnosť!