Program / Paola Paz Yee

1. 8. / BA»W 13:38

1. 8. / W»BA 15:16

Paola Paz Yee


Multimediálna umelkyňa s bohatými skúsenosťami v oblasti manažmentu umenia a sociálnych projektov na skupinovej a individuálnej úrovni. Pracuje s médiami ako fotografia, performance a sociálne umenie. V oblasti ktorej sa venuje má potrebné vzdelanie a koordinačné zručnosti, väčšinou pracuje v anglickom jazyku. .


www.paolapazyee.com


v spolupráci s Transart Communication