Program / Martina Griesser-Stermscheg a Johannes Kapeller (TMW)

9. 5. / W»BA 18:16

Diskusia s kurátormi Technisches museum vo Viedni.

 

Súčasťou programu TRAM je aj paralelná výstava o Viedenskej električke v TMW.

 

Technické múzeum Viedeň s Rakúskou mediatékou je jedným z najstarších a najväčších múzeí techniky v Európe. Založené bolo v roku 1909. Naším poslaním v oblasti kultúrnej politiky je verejná reflexia technického vývoja a jeho spoločensko-politických dôsledkov. Integratívne spájanie originálnych objektov a dokumentov s interaktívnymi prvkami na výstavách sa stalo našou obchodnou značkou. Pôsobíme na rozhraní medzi minulosťou a budúcnosťou a zameriavame sa na perspektívu používateľov. Naším cieľom je povzbudzovať a oprávňovať k aktívnemu spoluutváraniu budúcich vývojových trendov – predovšetkým deti a mládež. Poskytujeme orientáciu v živej oblasti experimentovania a výskumu. S rôznorodými on-line službami tvoríme aj virtuálnu informačnú a výskumnú platformu a odzrkadľujeme komplementárnu jednotu analógových a digitálnych technológií.

 

viac o výstave