Program / Vanda Sárai /H/: East Art Mag

30. 5. / W»BA 18:16

30. 5. / BA»W 16:38

EAST ART MAGS (EAM) si pokladá za cieľ stať sa platformou pre vytváranie obsahu o súčasnom dianí na umeleckej scéne v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku. Prvý projekt EAM bola rezidencia pre umeleckých kritikov a program zameraný na zdieľanie obsahu počas roku 2017 v spolupráci s magazínmi Artalk, Artportal, Revita Arta Online a SZUM. Hlavným cieľom je tvoriť a zverejňovať články na bilaterálnom základe a tiež v angličtine, poskytujúc si tak navzájom informácie o sebe a tiež čitateľom po celom svete, ktorí sa o súčasnú umeleckú scénu tohto regiónu zaujímajú. EAM je naviac aj o nadväzovaní kontaktov, výmene nápadov, vytváraní sietí, ktoré sa postupne môžu stať základom pre ďalšiu spoluprácu medzi účastníkmi a jednotlivými autormi.