Program / Viedenský jazzový vagón

12. 9. / W»BA 9:16

Dňa 12. septembra 2018 o 9.16 hod. sa Viedenský jazzový vagón vydá na cestu z Viedne do Bratislavy. Za zvuku typických viedenských piesní – Wienerlieder – v interpretácii súboru “Die Strottern” sa budú podávať viedenské raňajky.


Žáner Wienerlied vznikol v taviacom kotli národov, ktorých hudobné vplyvy sú zdrojom jeho bohatstva. Patria medzi nich ľudová hudba, divadelné piesne, francúzsky valčík či hudba Balkánu. Súbor “Die Strottern” pracuje okrem viedenskej tradície aj so súčasnými hudobnými výrazovými prostriedkami, ako sú jazz, pop a world music. Svojím prístupom oživil tento súbor Wienerlied obsahovo aj hudobne tak dôkladne, že z tradičnej lokálnej piesňovej tvorby povstala hudba, ktorej rozumie celý svet. O tom svedčia aj početné ocenenia, ktoré získali títo hudbe oddaní muzikanti.