O projekte / Chat Point

Chat Point je špeciálne nadizajnovaný priestor vo vlaku, v ktorom chceme poskytnúť cestujúcim možnosť stretnúť sa a diskutovať so zaujímavými hosťami z oblasti umenia a kultúry. Program pre Chat Point pripravujeme na každú stredu večer od februára do novembra 2018. Našim cieľom je zviditeľniť progresívnych umelcov, spisovateľov, divadelníkov, hudobníkov, ale aj alternatívne kultúrne centrá, múzeá a galérie z Rakúska a Slovenska. Formou prezentácii, prednášok, diskusii a umeleckých vystúpení chceme sprístupniť cestujúcim viaceré inovatívne polohy súčasného umenia. Vo všetkých ostatných dňoch (okrem stredy) bude priestor Chat Point k dispozícii pre nemoderované diskusie cestujúcich s cestujúcimi.

program