O projekte / Transart Comunication (curated by Jószef Rokko Juhász )

Transart Communication (TAC) je projekt, ktorý vznikol v roku 1988 a v rámci ktorého bude v období 2018 – 2020 predstavený súbor umeleckých programov zameraných na performanciu, konferencií, workshopov, programov pre umelcov v rezidencii a otvorených výziev (opencall.kasska.me), ktorý sa rozšíri naprieč kultúrami, krajinami a odbormi. TAC stanoví medziodborové projekty v spolupráci so 7 európskymi a 4 pridruženými partnermi, ktorí rozšíria horizont performancie a zviditeľnia umenie po strednej Európe a do budúcnosti. TAC pod vedením Kasákovho centre pre intermediálnu kreativitu pozostáva z 26 projektov a aktivít, ktoré zahŕňajú viac než 100 medzinárodných umelcov z Európy, Ázie, Afriky a Severnej a Južnej Ameriky. Projekty sa predstavia v mestách strednej Európy: Budapešť, Monor, Szentendre, Štúrovo, Nové Zámky, Galanta, Trenčín, Bratislava, Košice, Praha, Ostrava, Varšava, Krakov a Viedeň.