O projekte / Viedenská električka v Technisches Museum Wien

Medzimestské spojenia: Viedeň – Bratislava

Ako sa spájajú mestá? Na túto otázku odpovedá Technické múzeum vo Viedni na základe dvoch historických medzimestských spojení, ktorých infraštruktúru ešte stále vo veľkej miere využívame – mestská železnica Otta Wagnera a Viedenská električka.

34 kilometrov. Mestská železnica Otta Wagnera

V roku 2018 oslávime 120. výročie viedenskej mestskej železnice, ktorej prevádzka sa začala v máji 1898. Otto Wagner bol poverený architektonickým dizajnom. Navrhol podrobne premyslené, súvislé, 34-kilometrov dlhé rozsiahle stavebné dielo, ktoré je dodnes neoddeliteľnou súčasťou siete verejnej dopravy vo Viedni. Pred stanicou mestskej železnice Hauptzollamt, teraz nazývanou Wien Mitte, mala do roku 1945 svoju začiatočnú a konečnú stanicu aj Viedenská električka.

69 kilometrov. Viedenská električka

Od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu Viedenská električka, 69-kilometrov dlhá a vysokomoderná električková trať. Politické zmeny 20. storočia susedov rozdelili. V zjednotenej Európe ich však od roku 2005 spája Twin City Liner na Dunaji, od roku 2007 severovýchodná diaľnica a po roku 2023 to bude vysokorýchlostná železničná trať Twin City Rail. Viedenská električka bola predchodcom modernej koncepcie mobility pre dve spriaznené európske mestá.

Výstava prebieha v spolupráci so slovensko-rakúskym projektom T.R.A.M. (www.tram.to) a Železničným múzeom Schwechat.

Výstavu si môžete pozrieť od 12. apríla v Technickom múzeu vo Viedni.

https://www.technischesmuseum.at/

Technické múzeum vo Viedni a Rakúska mediatéka sú jedným z najstarších a najväčších technologických múzeí v Európe. Bolo založené v roku 1909. Naša kultúrna politika je verejnou reflexiou technologického vývoja a jeho spoločenského a politického dopadu. Prepojenie pôvodných predmetov a dokumentov s interaktívnymi prvkami na výstavách sa stalo našou značkou. Pôsobíme na rozhraní medzi minulosťou a budúcnosťou s ohľadom najmä na perspektívu používateľov. Cieľom je povzbudiť a posilniť aktívne formovanie budúceho vývoja, to platí najmä pre deti a tínedžerov. Poskytujeme smerovanie na živom poli plnom experimentov a výskumu. S množstvom online služieb taktiež poskytujeme virtuálne miesto, výskumnú platformu a reflektujeme vzájomný vzťah analógových a digitálnych technológií.